Megújult a Magyar Jégkorong szövetség honlapja! www.jegkorongszovetseg.hu / CLICK FOR NEW WEBSITE
Sporttámogatás
2011/2012  2012/2013  2013/2014  2014/2015  2015/2016  2016/2017

 elektronikus felület

Segítségnyújtás, hibabejelentés:

Telefon: +36-20-220-9000 (munkaidőben elérhető)

E-mail: taomjsz@gemma.hu (hétvégén is elérhető)

Tudásbázis: a rendszerbe belépve, a Kezdőlap bal oldalán található (bármikor elérhető)


AKTUÁLIS TEENDŐK, VÁLTOZÁSOK:

FONTOS változás:

2015.12.24. naptól  a 22/C§ alapján (régi típus) nyújtott támogatási igazolások kiállításához VÁLTOZOTT a kötelező dokumentáció!

 1. ÚJ, innen letölthető együttműködési megállapodás
 2. Nyilatkozat 22 C együttműködési megállapodáshoz – (nyilatkozat) innen letölthető
 3. Kiegészítő támogatási megállapodás, vagy nyilatkozat - (nyilatkozat)
 4. NAV 0 Támogató, vagy köztartozás mentességet igazoló dokumentum
 5. NAV 0 Támogatott, vagy köztartozás mentességet igazoló dokumentum
 6. Igazgatási díj befizetését igazoló dokumentum

Azon egyesületek, akik nem ezt a mintát használják a szerződésben szerepeljen ez a mondat:

A Támogató nyilatkozik arról, hogy a támogatási összeg a rendelkezésére áll, és az együttműködési megállapodásban foglaltak szerint vállalja a teljesítést!


Gyakorlati kérdések és válaszok az év végi tao-felajánlásokkal kapcsolatban

ÁFA-nyilatkozat

Elszámolási szabályzat a 2014. december 11-i  elnökségi ülésen elfogadott, 60/2014-es határozat szerint

Elszámolási szabályzat ÚTMUTATÓ

A Magyar Jégkorong Szövetség Fejlesztési Stratégiája 2011-2016

Jégcsarnok létesítésével kapcsolatos követelmények

Benchmark: edzői bérezés 2015/2016

Benchmark: edzői bérezés 2014/2015

Benchmark: eszközök, felszerelés 2015/2016

Benchmark: eszközök, felszerelés 2014/2015

Benchmark: eszközök, felszerelés 2012/2013

 • EMMI tájékoztatás az ÁFA nyilatkozatokkal és elszámolhatósággal kapcsolatban!

  Akinek a 2015-2016-os pályázatában ez módosítást jelent a benyújtott ÁFA nyilatkozatában, az feltétlenül jelezze:  zsoka@icehockey.hu e-mail címen. Később a hiánypótlásban pótolható.


 • A Magyar Jégkorong Szövetség TAO irodája a FONTOS változásra hivja fel a figyelmet:

  2015. március 3-tól az elektronikus felületen kezelünk minden programmal kapcsolatos kérelmet, bírálatot! 
  (Az elszámolással kapcsolatban a továbbiakban is minden a megszokott módon történik)

  • sorok közötti módosítás
  • programmódosítás
  • hosszabbítás
  • program beadásakor a hiánypótlási határidő meghosszabbítását
  • program beadása után a felfüggesztést
  • TIG kérelmek beadását (NAV, előzőek)
  • TIG kérelmek visszavonását

  Tisztelettel meghívjuk a kérelmek kezelésére szervezett oktatásra:

  Időpont: 2015. március 18. szerda 10:00-14:00
  Helyszín: Magyar Sport Háza földszinti előadó

  Program:

  09:30-09:55 regisztráció
  10:00-12:00 oktatás
  12:00-12:30 szünet
  12:30-14:00 oktatás

  ELŐZETES REGISZTRÁCIÓT e-mailben várjuk 2015.03.12. csütörtök 12:00-ig a zsoka@icehockey.hu e-mail címre az alábbi adatokkal:

  • Egyesület neve
  • Az egyesületet képviselő, oktatáson részt vevő neve, telefonszáma, e-mail címe

 Igazgatási díj befizetése:

FIGYELEM: A NEFMI rendeletben megadott MJSZ számlaszám NEM HELYES.

HELYES SZÁMLASZÁM: 10918001-00000039-69690015


____________________________________________________________________________________________

Tisztelt Pályázók!

FONTOS VÁLTOZÁS
A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011 (VI. 30.) Korm. rendelet 7. § (2b), valamint a 14. § (7) és (8) bekezdéseiben meghatározott – a visszafizetést követően az utánpótlás-nevelés központi költségvetési támogatására fordítható – fel nem használt támogatások visszafizetésére a tárca a Magyar Államkincstárnál vezetett Fejezeti kezelésű előirányzat-felhasználási keretszámla elnevezésű, 10032000-01220328-50000005 számú számla szolgál.

A közigazgatási szolgáltatási díjakat, valamint az ellenőrzési feladatok ellátására fordítandó 1%-ok 1/3-ad részét az NSI megszűnése után az EMMI Igazgatás által biztosított 10032000-01425190-00000000 számú számlára kell befizetni.

TIG Kérelmek

Új TIG kérelem benyújtása esetén javasolt szerződésmintákat csatolom.
Amennyiben más formátumot szeretne az Egyesület alkalmazni arra lehetősége van, de a következő adattartalmat mindenképp szerepeltetni kell:

Támogató – Támogatott Együttműködési megállapodás:
• Támogató cégszerű adatai
• Támogatott cégszerű adatai
• Törvényi hivatkozások
• Támogatási összeg megjelölése
• Támogatási jogcím megjelölése
• A megfelelő számlaszámok szerepeltetése: Egyesület elkülönített számlaszáma jogcímhez kötötten, MJSZ 1% 2/3 része: 10918001-00000039-69690132, EMMI számlaszáma 1%1/3 része: 10032000-01425190-00000000
• A cég üzleti év fordulójának megjelölése
• A kapcsolattartók megnevezése
• Az utalás tervezett időpontja
• Dátum
• Cégszerű aláírás

Támogató – Kiegészítő támogatást fogadó szervezet:

• MJSZ részére való folyósításnál kizárólag a csatolt szerződés
• Támogató cégszerű adatai
• Támogatott cégszerű adatai
• Törvényi hivatkozások
• Támogatási összeg megjelölése, amelyet TAO támogatásként adott
• Támogatási jogcím megjelölése, amelyet TAO támogatásként adott
• Támogatási összeg, amely a nyújtott TAO támogatás után kiegészítő támogatásként ad!
A kiegészítő támogatásra nyitott számlaszám megjelölése: Mindenkinek, aki szeretne ehhez a támogatáshoz jutni, külön al számla nyitása kötelező!
• A cég üzleti év fordulójának megjelölése
• A kapcsolattartók megnevezése
• Az utalás tervezett időpontja
• Dátum
• Cégszerű aláírás

(letölthető dokumentum)

____________________________________________________________________________________________

Tisztelt Sportszervezetek!


Tájékoztatjuk Önöket a látvány-csapatsport támogatás ellenőrzése kapcsán történő, 2014. január 1. napjától érvényes változásokról, és az ellenőrzés elérhetőségeiről.

A Nemzeti Sport Intézet 43353-10/2013/SPORTIG. számú megszüntető okirata alapján 2014. január 01. napjától, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22. § (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott esetekben a sportról szóló 2004. évi I. törvény 22. § (2) bekezdés f) pont fe) alponton alapuló, 300 millió forint alatti sportfejlesztési programmal kapcsolatos ellenőrzési feladatokat illetékességből a Magyar Jégkorong Szövetség látja el.

Az ellenőrzési osztály elérhetőségei:
Cím: Magyar Sport Háza, Istvánmezei út 1-3., fsz. 11. iroda (volt NSI iroda, az MJSZ-szel szemben)
Központi e-mail cím: taoellenorzes@icehockey.hu
Kérem, az ellenőrzéssel kapcsolatos kérdéseiket erre az e-mail címre szíveskedjenek elküldeni!

Az ellenőrzési osztály vezetője és elérhetősége:
Horváth Ilona
Telefonszám, e-mail: 06/30-692-3612, horvathilona@icehockey.hu

Ellenőrzési munkatárs és elérhetősége:
dr. Csanádi Adrienn
Telefonszám, e-mail: 06/1-325-1755, adrienn.csanadi@icehockey.hu


A 300 millió forint feletti sportfejlesztési programmal kapcsolatos ellenőrzési feladatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért és Ifjúságért Felelős Államtitkárság Látvány-csapatsport Támogatási Főosztály látja el. Ezen programokkal kapcsolatos előrehaladási jelentéseket, és az elszámolások dokumentumait kérjük, az EMMI felé megküldeni szíveskedjenek.

EMMI Látvány-csapatsport Támogatási Főosztály jégkorong sportág szakmai vezetője és elérhetőségei:
Jánosi Balázs mb. főosztályvezető
Telefonszám: 06/1-795-2494
Cím: 1054 Budapest, Hold u. 1.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.

Budapest, 2014. február 26.

(Letölthető dokumentum)

____________________________________________________________________________________________

TÁMOGATÓI TÁJÉKOZTATÓ
AZ 1% BEFIZETÉSÉVEL ÉS BEJELENTÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ VÁLTOZÁSOKRÓL

Tájékoztatjuk a Tisztelt Támogatókat, hogy a sportpolitikáért felelős miniszter – a 2013. december 20-án kelt és 43353-10/2013/SPORTIG számú okiratában – 2013. december 31. napjával megszüntetette a Nemzeti Sport Intézetet.

Ezzel összefüggésben 2013. év végén – az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi CCXXXVI. törvény, valamint a látványcsapat-sportok támogatásának társasági adókedvezményével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 503/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján – ismét módosultak a látvány-csapatsportok támogatásának szabályai.

2014. január 1-jétől a Nemzeti Sport Intézet látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő – a sportról szóló 2004. évi I. törvény 51. § (2) bekezdés g) pontja szerinti feladatait – részben az Emberi Erőforrások Minisztériuma, részben pedig a látvány-csapatsportok országos sportági szakszövetségei látják el.

Ez alapján a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott támogatás igénybevételére jogosult szervezet (a szakszövetség tagjaként működő sportszervezet, a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány, az Stv. 15. § (2) bekezdés c) pontja alapján az Stv. szerinti sportiskola) támogatása esetén – kivéve a jelenértéken legalább 300 millió forint értékű sportfejlesztési programok vonatkozásában – a támogatás felhasználásával kapcsolatos ELLENŐRZŐ FELADATOKAT JÉGKORONG SPORTÁGBAN A MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉG látja el.

A Nemzeti Sport Intézet megszűnése, valamint az ellenőrzési feladatok megosztása miatt a támogatás igénybevételének feltételét képező, a Támogató által a támogatás megfizetésével egyidejűleg befizetendő az ellenőrzési feladatok ellátásával összefüggő költség (1%) az alábbiak szerint megosztásra kerül.

A Támogató a támogatás megfizetésével egyidejűleg az 1%
• 1/3 részét az Emberi Erőforrások Minisztériuma által közzétett fizetési számlára,
• 2/3 részét a látvány-csapatsportok országos sportági szakszövetsége által közzétett fizetési számlára fizeti be.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (SPORTBEJ kitöltési útmutató dokumentumában foglalt) tájékoztatója alapján, a támogató – a bejelentés jogszabályban előírt teljesítésén túl – abban az esetben jogosult a támogatás teljes összege után a látvány-csapatsportok támogatása adókedvezményének igénybevételére, amennyiben – a támogatott szervezet részére történő támogatás átutalásával egyidejűleg – befizeti a támogatási időszakonként számított teljes összeg 1%-át is.
Amennyiben a pénzügyi teljesítés dátuma 2013. december 31. vagy korábbi, akkor kerülhet sor az 1% SPORTBEJEN történő megosztás nélküli bejelentésére.

Ha a pénzügyi teljesítés dátuma 2014. január 1. vagy későbbi, a támogató az ellenőrzési feladatok ellátásával összefüggő költség 1/3 részét a sportpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium, 2/3 részét a szakszövetség által közétett fizetési számlára fizeti be és külön mezőben jelenti be.

A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. § (3c) bekezdése szerint, támogatás, illetve a kiegészítő sportfejlesztési támogatás fogadására szolgáló fizetési számlát támogatás esetében a támogatási igazolás, kiegészítő sportfejlesztési támogatás esetében az annak alapjául szolgáló szponzori vagy támogatási szerződés határozza meg.

Azokban az esetekben, amikor a Támogató a részére 2014. január 01. napja előtt kiállított támogatási igazolás alapján 2013. évben a támogatást (99%+1%) nem utalta át, kérjük, hogy – az idézett jogszabályhelyek, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatójában foglaltak maradéktalan és jogszabályszerű teljesítése érdekében – a TÁMOGATÁS PÉNZÜGYI TELJESÍTÉSE ELŐTT keressék meg a támogatási igazolást kiállító MAGYAR JÉGKORONG SZÖVETSÉGET, a határozat felülvizsgálata céljából.

A fizetési számlákkal kapcsolatos tájékoztatót a látvány-csapatsportok országos sportági szakszövetsége honlapján találhatják meg.

Kérdéseik esetén az alábbi elektronikus levelezési címen állunk rendelkezésükre: taoellenorzes@icehockey.hu.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét.

Budapest, 2014. február 26.

(Letölthető dokumentum)

____________________________________________________________________________________________


GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK:

Mi a 2012-2013-as évre vonatkozó sportfejlesztési programok elszámolási határideje?

Az elszámolásokat legkésőbb 2013. július 30-án kell leadni a Nemzeti Sport Intézet részére.

107/2011 (VI.30) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés

Be lehet e nyújtani korábban az elszámolást?

Igen. Az elszámolások 2013. július 30-a előtt is benyújthatóak. Abban az esetben, ha a sportszervezet befejezettnek tekinti a sportfejlesztési programját (teljesen megvalósult, vagy a rendelkezésére álló összeget felhasználta, és nem tud több támogatót szerezni stb.) kérjük a lehető legkorábban nyújtsák be az elszámolásokat.

107/2011 (VI.30) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés

Milyen esetekben kötelező részelszámolást benyújtani?

A részelszámolások benyújtása két esetben kötelező.

1. Abban az esetben, ha az ellenőrző szervezet azt előírja, és külön kéri.

2. Utófinanszírozott projektek kapcsán, abban az esetben, hogyha a támogatott szervezet a jóváhagyó szervezet elkülönített számláján számára rendelkezésre álló összeg részelszámolással érintett részét kívánja lehívni. Részelszámolás lehívása csak pénzügyileg teljesített számlák és csatolt dokumentumok benyújtását és jóváhagyását követően lehetséges.

Részelszámolás benyújtása a fenti két pontban leírtaktól eltérő esetekben is lehetséges, de nem kötelező.

Elszámolható-e olyan tétel, amelynek teljesülése az elszámolási időszakon kívülre esik (2013. június 30.)?

Nem. Amennyiben a szakmai teljesülés az elszámolási időszakon kívül esik, a jelenlegi támogatási időszakban az adott tétel nem számolható el, attól függetlenül, hogy a pénzügyi teljesítés 2013. június 30-a előtt megtörténik.

(Ha a szakmai teljesítés a támogatási időszakra esik, azonban a pénzügyi teljesítés június 30. utáni, bizonyos költségek elszámolása engedélyezett, pl. június havi bérek júliusi kifizetése, áthúzódó terembérlet. A támogatás elszámolásának sajátosságából adódóan a könyvvizsgálói díjak júliusi szakmai és pénzügyi teljesítése szintén elfogadható.)

Meghosszabbítható a sportfejlesztési program?

Igen. Az érintett Kormányrendelet 14. § (4) bekezdése értelmében a támogatott szervezet a jóváhagyó szervezetnél kérelmezheti a jóváhagyással tartalmában egyező sportfejlesztési program további, legfeljebb 3 évvel történő meghosszabbítását. A jóváhagyó szervezet a módosítási kérelemről 30 napon belül dönt, és arról értesíti az ellenőrző szervet is. Ugyanezen szakasz (9) bekezdése szerint, ha jogosult módosított vagy új sportfejlesztési program megvalósítására, az adott támogatási időszakban fel nem használt támogatás összegét, de legfeljebb csak a pénzügyileg teljesített támogatási igazolások összértékének 25%-ig használhatja fel. A fennmaradó fel nem használt támogatást a sportszervezet a (4) és (7) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a sportpolitikáért felelős minisztérium által közzétett keretszámlájára vagy a Magyar Állam részére köteles megfizetni.

Az előrehaladási jelentést minden esetben kötelező benyújtani?

Igen. Amennyiben támogatási igazolás kiállításra került, az előrehaladási jelentést kötelező benyújtani az ellenőrző szerv részére.

107/2011 (VI.30) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdés

Kötelező-e feltölteni a pályázati anyagot a támogatott sportszervezetek honlapjaira?

Igen. A támogatás igénybevételére jogosult szervezet honlapján köteles közzétenni a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programját, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás meghatározott összegét. Amennyiben az adott sportszervezet nem rendelkezik önálló honlappal, abban az esetben is szükséges biztosítani a nyilvánosságot a fent leírtakkal kapcsolatban. (pl. Önkormányzat, település honlapja)

107/2011 (VI.30) Korm. rendelet 4. § (11) bekezdés

A különböző jogcímeken kapott támogatás házipénztár vezetése jogcímenként történik?

A TAO pénzügyek kezelésére vonatkozóan elkülönített pénzkezelést ír elő a jogszabály. Ilyen értelemben javasolt a pénztár forgalomra is egy elkülönített pénztárat rendszeresíteni. Ebben az esetben jól ellenőrizhető a bankszámláról a pénztárba betett összeg. A pénztárban kerüljön megjelölésre melyik jogcímről, számláról került az összeg a pénztárba. Illetve kifizetésnél javasolt a számla összegét a támogatási intenzitásnak megfelelően szétbontva feltüntetni, akkor is ha egy bizonylaton történik a számla értékének kifizetése.

107/2011 (VI.30) Korm. rendelet 9. § (9) bekezdés

A közreműködői díjaknak kell külön alszámlát nyitni?

Nem. A közreműködői díjnak nem kell külön alszámlát nyitni. A 2012/2013-as támogatási időszaktól a közreműködői díj mértéke a támogatás teljes összegének 2%-a, de összességében legfeljebb 50 millió forint.

107/2011 (VI.30) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdés

Az elszámolás jogcímenként történik?

Igen. Az elszámolást jogcímenként elkülönítve, az összesített elszámolási táblázat alapján kell az ellenőrző szerv részére benyújtani.

107/2011 (VI.30) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdés

Hogyan történik az önrész felhasználása?

Az önerőt nem kötelező az elkülönített számlákon tartani, hanem lehetőség van arra, hogy a szervezet egyéb főszámláján tárolja. Kifizetés szempontjából van lehetőség arra, hogy a kifizetendő számla összeg önrészét az alszámlára vezetve, egységesen kerüljön a számla rendezésre, illetve az is lehetséges, hogy adott számla összegének kifizetése a támogatási intenzitásnak megfelelően az alszámláról és a főszámláról megosztva történjen. Az önrész alszámlára történő átvezetése több részletben is történhet. A támogatott szervezet az önrészt a sportfejlesztési program megvalósításával összhangban, a szükséges mértékben úgy köteles rendelkezésre bocsátani, hogy annak teljes összege a támogatási időszakban felhasználásra kerüljön. Tehát az elszámolás benyújtásáig szükséges biztosítani a jóváhagyott sportfejlesztési programban rögzített arányokat az önrész illetve a támogatási összeg vonatkozásában.

Elszámolható-e bérkifizetés vállalkozói szerződés és számla alapján?

Nem. Személyi jellegű kiadások kizárólag bérszámfejtett formában fogadhatóak el.

107/2011 (VI.30) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 4. pont

Utánpótlás korú, versenyrendszerben eddig részt nem vevő sportolók esetében rendelkezni kell-e a pályázat beadásakor versenyengedélyekkel, vagy elegendő azok igénylésének elindítása, vagy megigénylése akkor, ha támogatást nyert az egyesület? Ugyanígy a költségek felsorolásánál a támogatás/fő esetben minden utánpótlás korú versenyzővel lehet-e számolni, vagy csak akinek már engedélye van?

A kérelem benyújtásakor már igazolt versenyzők, vagy igazolhatóan a következő bajnoki szezonban résztvevő versenyzők után igényelhető a támogatás.

Az utánpótlás-nevelés fejlesztése jogcím alatt korcsoportonkénti bontásban kell az elszámolást benyújtani?

Nem. Nem korosztályonként kell elszámolni, hanem a jogszabályban meghatározott aljogcímenkénti bontásban kell az elszámolást benyújtani.

Lehetséges-e az egyes aljogcímek közötti átcsoportosítás?

A 10%-nál kisebb mértékű (aljogcímek közötti) átcsoportosítás nem engedélyköteles, csupán az előrehaladási jelentésben kell jelezni az eltérést, valamint bejelentéssel kell élni a szakszövetség felé. Az ennél nagyobb mértékű átcsoportosítási kérelmüket az érintett országos szakszövetség felé kötelesek benyújtani. A jogcímek közötti átcsoportosítás minden esetben hatósági eljárás keretében történhet, melyről a szakszövetség 30 napon belül hozza meg döntését.

Milyen számviteli, könyvelési kritériumokat kell teljesíteni abban az esetben, ha az egyesület személyszállítási költségként üzemanyagköltséget kíván érvényesíteni az elszámolásában?

Abban az esetben, hogyha az egyesület a saját tulajdonában lévő gépjárművel kívánja megvalósítani a sportfejlesztési programjának személyszállítási tételeit elszámolható a gépjármű benzinköltsége benzinszámla alapján.

Az elszámoláshoz csatolni szükséges a menetlevelet/útnyilvántartást a csapat, versenyzői névsort vagy a jegyzőkönyvet illetve az adott versenykiírást vagy meghívót, illetve a kifizetést igazoló dokumentációt. A menetlevélben/útnyilvántartásban szereplő megtett kilométer alapján érvényesíthető az elszámolásban a benzinszámla alapján történő gépjárműhasználat.

Az adott versenyhez, eseményhez kapcsolódó úthoz az autópálya díj is elfogadható a szervezet nevére szóló számlával.

Kedvezményes menetjegyeket, amik nem a Sportszervezet nevére szólnak, hanem magánszemély (sportoló) számára, hogyan lehet elszámolni?

A magánszemélyek nevére kiállított kedvezményes menetjegyek elszámolásához a Belföldi kiküldetési rendezvény és költségelszámolás B. 18-70/V. r. sz. nyomtatvány kitöltése szükséges, továbbá az eseményeket igazoló dokumentációra

Fel nem használt támogatást milyen számlaszámra kell befizetni?

A fel nem használt támogatást a Nemzeti Sport Intézet Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00294762-00000000 számlaszámára kell befizetni.

Az átutalás közleményében kérjük az alábbiakat feltüntetni:

- maradvány,

- jogcím,

- sportfejlesztési program száma

Milyen számlaszámra kell utalni a támogatók által fizetendő 1%-ot?

A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a támogató az általa nyújtott látvány-csapatsport támogatás támogatási időszakonként számított teljes összegéből 1%-ot Nemzeti Sport Intézet Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00294762-00000000 fizetési számlájára befizessen.

Az átutalás közleményében kérjük az alábbiakat feltüntetni:

- 1%,

- támogatási igazolás száma,

- amennyiben a karakterek száma engedi, a támogatott szervezet rövidített neve.

Hova kell utalni az látvány-csapatsport támogatásának fizetendő igazgatási díjat.

Az igazgatási díj mértékét és számlaszámokat, a látvány-csapatsportok támogatásával összefüggő sportfejlesztési program jóváhagyására és a támogatási igazolás kiadására irányuló hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet határozza meg.

Felhívjuk figyelmüket, hogy az igazgatási díjat – amennyiben a jóváhagyó szervezet országos sportági szakszövetség – ne a Nemzeti Sport Intézet számlaszámára fizessék be!

Hol található a támogatott szervezetek részére segédanyag az elszámolás szabályszerű benyújtásához?

A Nemzeti Sport Intézet, 2013.06.28-i dátummal tette közzé az aktualizált elszámolási útmutatóját (külön mellékletben az építési beruházásokra vonatkozó útmutatót), amelyet a www.sportintezet.hu oldalon a letölthető dokumentumoknál találnak.

További felmerülő kérdésekkel kapcsolatban az alábbi elérhetőségen tudnak érdeklődni:

taoellenorzes@icehockey.hu